Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на непрекъсната готовност за одити

Description

Description

Осигурява постоянно съответствие със стандартите и изискванията, например актуализиране на сертифицирането и проследяване на дейностите, за да се гарантира, че се спазват правилните процедури, така че да се осигури гладко протичане на одитите и да няма установени отрицателни аспекти.

URI на понятието

Status

released