Skip to main content

Show filters

Hide filters

извършване на маркшайдерски дейности

Description

Description

Извършва проучвания за определяне на местоположението и характеристиките на природни и създадени от човека структури на нивото на повърхността, както и подземни и подводни такива. Работи с електронно оборудване за измерване от разстояние и цифрови измервателни уреди.

URI на понятието

Status

released