Skip to main content

Show filters

Hide filters

оценяване на рисковете за активите на клиенти

Description

Description

Установява, оценява и определя действителните и потенциалните рискове, свързани с активите на клиентите, при отчитане на стандартите за поверителност.

URI на понятието

Status

released