Skip to main content

Show filters

Hide filters

грижи за хора с увреждания

Description

Description

Специфичните методи и практики, използвани за осигуряване на грижи на хората с физически и интелектуални увреждания и трудности в ученето.

Връзки

URI на понятието

Status

released