Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

извършване на управление на риска на ИКТ

Description

Description

Разработва и прилага процедури за разпознаване, оценка, третиране и намаляване на рисковете, свързани с ИКТ, например хакери или изтичане на информация, в съответствие със стратегията, процедурите и политиките на дружеството по отношение на риска. Анализира и управлява рисковете и инцидентите, свързани със сигурността. Препоръчва мерки за подобряване на стратегията за цифрова сигурност.

Връзки

URI на понятието

Status

released