Skip to main content

Show filters

Hide filters

превеждане на различни видове текст

Description

Description

Разбира естеството на вида текст, който трябва да бъде преведен, например търговска и промишлена документация, лични документи, журналистика, романи, творчески документи, удостоверения, правителствена документация и научни текстове.

Връзки

URI на понятието

Status

released