Skip to main content

Show filters

Hide filters

осигуряване на опазването на застрашените видове и защитените зони

Description

Description

Гарантира, че проектите не се отразяват неблагоприятно на мигриращите птици, редки или застрашени животински видове, критични местообитания или защитени природни зони.

Алтернативен етикет

осигуряване на опазването на застрашените видове и защитените територии

Връзки

URI на понятието

Status

released