Skip to main content

Show filters

Hide filters

лазери

Description

Description

Изделия, които могат да произвеждат светлина чрез оптично усилване на стимулиращата емисия на електромагнитно излъчване, като газови лазери, твърдотелни лазери, фибролазери, фотонични лазери и полупроводникови лазери. Съгласуваността в пространството и времето на лазерите позволява концентрацията на светлина на едно място, например лазерни показалки, както и концентрация на светлината във времето, така че светлината да може да се получава в много по-кратък период от другата светлина и също да може да излъчва едноцветна светлина.

URI на понятието

Status

released