Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

firemní školitel/firemní školitelka

Description

Code

2424.2

Description

Firemní školitelé poskytují školení, rady a vedení zaměstnancům společnosti s cílem zlepšovat jejich dovednosti, schopnosti a znalosti v souladu s potřebami společnosti. Rozvíjejí stávající potenciál zaměstnanců, aby se zvýšila jejich účinnost, motivace, pracovní spokojenost a zaměstnatelnost.

Alternativní označení

firemní školitelka

specialista firemního školení

firemní školitel

specialistka firemního školení

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: