Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví/inspektorka bezpečnosti a ochrany zdraví

Description

Code

3257.7

Description

Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví se zabývají prováděním a uplatňováním pracovních norem a politik na pracovišti. Radí zaměstnavatelům i zaměstnancům při zlepšování provádění politik a právních předpisů, zajišťují dodržování zákona a dodržování zásad rovnosti a pracovních práv. Vypracovávají zprávy a komunikují s orgány.

Alternativní označení

inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví

inspektorka bezpečnosti a ochrany zdraví

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: