Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kulturní referent/kulturní referentka

Description

Code

2422.12.3

Description

Kulturní referenti vypracovávají a zavádějí politiky s cílem zlepšit a podpořit kulturní činnosti a akce. Spravují zdroje a komunikují s veřejností a sdělovacími prostředky s cílem podpořit zájem o kulturní programy a zdůraznit jejich význam v komunitě.

Alternativní označení

kulturní referent

kulturní referentka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: