Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

montážní inspektor/montážní inspektorka

Description

Code

7543.7

Description

Montážní inspektoři hodnotí, zda jsou výrobky v souladu se specifikacemi a hledají nedostatky v souladu s požadavky klientů a zásadami organizace. Používají měřicí a zkušební zařízení k zajištění shody s technickými a výrobními specifikacemi, požadovanou kvalitou a bezpečnostními normami a předpisy. Rovněž poskytují podrobnou inspekční dokumentaci a doporučují opatření v případě zjištění problémů.

Alternativní označení

montážní inspektor

montážní inspektorka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences