Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik údržby železničních tratí/technička údržby železničních tratí

Description

Code

3112.1.10

Description

Technici údržby železničních tratí provádějí pravidelné kontroly železničních tratí, elektrických vedení, signálních stanic, spínačů a další železniční infrastruktury. Jsou vysíláni, aby závadu opravili bezpečně a rychle, v kteroukoliv denní či noční hodinu.

Alternativní označení

technik údržby železničních tratí

technička údržby železničních tratí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences