Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referent BOZP / referentka BOZP

Description

Code

2263.3

Description

Referenti BOZP provádějí plány na zlepšení pracovního prostředí a kultury. Posuzují rizika a hovoří se zaměstnanci, aby bylo zajištěno, že pracovní prostředí je v souladu s pravidly v oblasti BOZP a že je zajištěna interakce v rámci pracoviště, a to pozitivním a produktivním způsobem. Pokud je referent BOZP zaměstnán ve zdravotnickém zařízení, musí vyšetřovat šíření infekcí v rámci zařízení a poradit všem zaměstnancům, jak bojovat s infekcemi a předcházet jim. Kromě toho se v zařízeních, kde jsou lidé vystaveni ionizujícímu záření, jako jsou jaderné elektrárny a výzkumné instituce, používá lékařská fyzika.

Alternativní označení

referentka bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek

referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Narrower occupations