Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

přednášející v oboru sociální práce

Description

Code

2310.1.37

Description

Přednášející v oboru sociální práce jsou odborníci, kteří plní dvě úlohy, na jedné straně působí ve vysokoškolském oboru a jednotlivcům nebo skupinám osob poskytují sociální služby, jako je poradenství, terapie nebo prosazování práv, a na druhé straně působí v akademické sféře a poskytují profesní vzdělávání. Podílejí se rovněž na výzkumu a rozvoji znalostí a přispívají k řešení složitých sociálních problémů a k inovativnímu přístupu k omezení těchto problémů. Vyučují znalosti, dovednosti a hodnoty sociální práce pro přípravu studentů, aby se zapojili do kulturně kompetentní praxe sociální práce s rozmanitými skupinami obyvatel a komunitami.

Alternativní označení

instruktorka sociální práce

instruktor sociální práce

profesorka sociální politiky

profesorka sociální práce

profesor sociální politiky

profesor sociální práce

přednášející v oboru sociální politiky

učitelka sociální práce

učitel sociální práce

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences