Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel designu a užitých umění na odborné škole/učitelka designu a užitých umění na odborné škole

Description

Code

2320.1.9

Description

Učitelé designu a užitých umění na odborné škole vyučují studenty ve specializovaném studijním oboru užitá umění a řemesla, jenž má převážně praktickou povahu. Poskytují teoretickou výuku, pokud jde o praktické dovednosti a techniky, které studenti musí následně ovládat v povolání v oboru užitá umění a řemesla, jako je grafický designér či návrhář interiérů. Učitelé designu a užitých umění na odborné škole sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v oboru užitá umění a řemesla prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

učitelka užitého umění a uměleckých řemesel

učitel užitého umění a uměleckých řemesel

učitel designu a užitých umění na odborné škole

učitel umění a designu

učitelka umění a designu

učitelka designu a užitých umění na odborné škole

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences