Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

auditor informačních technologií/auditorka informačních technologií

Description

Code

2511.18

Description

Auditoři IT provádějí audity informačních systémů, platforem a operačních postupů v souladu se zavedenými podnikovými normami z důvodu účinnosti, přesnosti a bezpečnosti. Hodnotí infrastrukturu ICT z hlediska rizika pro organizaci a stanoví kontroly ke zmírnění ztrát. Určují a doporučují zlepšení v rámci stávajících kontrol řízení rizik a při provádění systémových změn nebo modernizací.

Scope note

Excludes people performing managerial activities.

Alternativní označení

auditor informačních technologií

auditorka informačních technologií

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: