Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytik znečištění ovzduší/analytička znečištění ovzduší

Description

Code

2133.14

Description

Analytici znečištění ovzduší provádějí terénní a laboratorní testy za účelem zkoumání znečištění vzduchu v různých oblastech. Rovněž určují zdroje znečištění.

Scope note

Includes people working with specialists such as engineers and environmental scientists.

Alternativní označení

pracovnice zařízení pro ochranu ovzduší

analytik znečištění ovzduší

technik zařízení pro ochranu ovzduší

analytička znečištění ovzduší

pracovník zařízení pro ochranu ovzduší

technička zařízení pro ochranu ovzduší

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: