Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

analytik znečištění ovzduší/analytička znečištění ovzduší

Description

Code

2133.14

Description

Analytici znečištění ovzduší provádějí terénní a laboratorní testy za účelem zkoumání znečištění vzduchu v různých oblastech. Rovněž určují zdroje znečištění.

Scope note

Includes people working with specialists such as engineers and environmental scientists.

Alternativní označení

analytik znečištění ovzduší

analytička znečištění ovzduší

pracovnice zařízení pro ochranu ovzduší

pracovník zařízení pro ochranu ovzduší

technik zařízení pro ochranu ovzduší

technička zařízení pro ochranu ovzduší

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: