Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitel vědy na střední škole / učitelka vědy na střední škole

Description

Code

2330.1.18

Description

Učitelé vědy na střední škole poskytují vzdělání studentům, obvykle dětem a mladým dospělým na středních školách. Obvykle se jedná o odborné učitele, kteří se specializují ve svém oboru, vědě, a vyučují jej. Připravují učební plány a materiály, sledují pokrok studentů a v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v předmětu věda prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

středoškolská učitelka vědy

středoškolský učitel vědy

učitel biologie střední školy

učitel chemie střední školy

učitel fyziky střední školy

učitelka biologie střední školy

učitelka chemie střední školy

učitelka fyziky střední školy

učitelka vědy na střední školy

učitelka vědy střední školy

učitel vědy na střední škole

učitel vědy střední školy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences