Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

průvodce v zábavním nebo přírodním parku/průvodkyně v zábavním nebo přírodním parku

Description

Code

5113.1.2

Description

Průvodci v zábavním nebo přírodním parku jsou nápomocni návštěvníkům, interpretují kulturní a přírodní dědictví a poskytují informace a poradenství turistům například v parcích s volně žijícími živočichy, v zábavních a přírodních parcích.

Alternativní označení

průvodce v zábavním nebo přírodním parku

průvodkyně v zábavním nebo přírodním parku

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences