Skip to main content

Show filters

Hide filters

provozovatel alternativní terapie zvířat/provozovatelka alternativní terapie zvířat

Description

Code

3240.1

Description

Provozovatelé alternativní terapie zvířat vyšetřují nemocné nebo zraněné zvíře a poskytuje alternativní léčbu. Mohou používat homeopatii nebo akupunkturu a jiné alternativní léčivé přípravky nebo metody k vyléčení zvířete. Provozovatelé alternativní terapie zvířat rovněž poskytují ošetření, která posilují samoléčivé schopnosti zvířat.

Alternativní označení

provozovatel alternativní terapie zvířat

provozovatelka alternativní terapie zvířat

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences