Skip to main content

Show filters

Hide filters

zdravotnický asistent v porodnici/zdravotnická asistentka v porodnici

Description

Code

3222.1

Description

Zdravotničtí asistenti v porodnici pracují společně v týmu s porodními asistentkami a zdravotnickými pracovníky v oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Pomáhají porodním asistentkám a těhotným ženám při porodu a poskytují nezbytnou podporu, péči a poradenství v průběhu těhotenství, v období po porodu, při porodech a v období poskytování péče o novorozence.

Alternativní označení

zdravotnická asistentka v porodnici

zdravotnický asistent v porodnici

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences