Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor sítí technické infrastruktury/inspektorka sítí technické infrastruktury

Description

Code

3119.19

Description

Inspektoři sítí technické infrastruktury posuzují výrobky, systémy a zařízení, jako je kanalizace, vodní či plynové instalace nebo elektrické turbíny, a zajišťují, že jsou konstruovány a fungují v souladu s předpisy. Vypracovávají zprávy o inspekcích a vydávají doporučení ke zlepšení systémů a opravování poškozených součástí.

Alternativní označení

inspektorka sítí technické infrastruktury

inspektor sítí technické infrastruktury

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences