Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

asistent sociální péče/asistentka sociální péče

Description

Code

3412.5

Description

Asistenti sociální péče jsou odborníci z praxe, kteří podporují sociální změny a rozvoj, sociální soudržnost a posílení postavení a svobodu lidí. Spolupracují s jednotlivci, rodinami, skupinami, organizacemi a komunitami s cílem pomoci při poskytování různých forem léčby a poradenství, při práci ve skupině a při práci komunity. Asistenti sociální péče asistují pracovníkům, kteří pomáhají klientům využívat služeb k nárokování dávek, přístupu ke zdrojům komunity, hledání pracovních míst a odborné přípravy, získání právního poradenství nebo při jednání s jinými odděleními místní správy. Pomáhají sociálním pracovníkům a spolupracují s nimi.

Alternativní označení

asistentka sociální péče

asistent sociální péče

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences