Skip to main content

Show filters

Hide filters

inkasista pohledávek/inkasistka pohledávek

Description

Code

4214.1

Description

Inkasisté pohledávek sestavují dluh ve vlastnictví dané organizace nebo třetích stran, většinou v případech, kdy je dluh po splatnosti.

Alternativní označení

inkasista pohledávek

inkasistka pohledávek

výběrčí dluhů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: