Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

lodní architekt/lodní architektka

Description

Code

2144.1.14

Description

Lodní architekti navrhují, stavějí, udržují a opravují všechny typy lodí od rekreačních plavidel až po námořní plavidla včetně ponorek. Analyzují plovoucí konstrukce a ve svých návrzích zohledňují různé vlastnosti, jako je tvar, struktura, stabilita, odolnost, přístup a pohon trupů.

Alternativní označení

lodní architekt

lodní architektka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences