Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

instruktor vodních záchranářů/instruktorka vodních záchranářů

Description

Code

3422.2

Description

Instruktoři vodních záchranářů vyučují budoucí (profesionální) vodní záchranáře nezbytné programy a metody potřebné k získání licence vodního záchranáře. Poskytují školení týkající se dozoru nad bezpečností všech plavců, posouzení potenciálně nebezpečných situací, plavecké a potápěčské techniky zaměřené na záchranu, první pomoci po úrazech souvisejících s plaváním a informují studenty o preventivních povinnostech vodních záchranářů. Zajišťují, aby si studenti byli vědomi významu kontroly bezpečné kvality vody, řízení rizik a měli na paměti nezbytné protokoly a předpisy týkající se vodních záchranářů a záchrany. Sledují pokrok studentů, vyhodnocují je na základě teoretických a praktických zkoušek a udělují jim licenci vodního záchranáře, když ji získají.

Alternativní označení

instruktorka plavčíků

instruktorka vodních záchranářů

instruktor plavčíků

instruktor vodních záchranářů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences