Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedoucí záchranného centra

Description

Code

1349.20

Description

Vedoucí záchranných center dohlížejí na provoz záchranného centra, vykonávají správní úkoly a dozor nad zaměstnanci. Zajišťují, aby centrum bylo provozováno v souladu s politikami a zaměstnanci prováděli záchranné úkoly bezpečným a účinným způsobem splňujícím předpisy.

Alternativní označení

hlavní koordinátor záchranných prací

hlavní koordinátorka záchranných prací

vedoucí útvaru krizového managementu

ředitel záchranné služby

ředitel záchranného sboru

vedoucí záchranného střediska

ředitelka záchranné služby

ředitelka záchranného sboru

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences