Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analytik pro výzkum trhu/analytička pro výzkum trhu

Description

Code

2431.11

Description

Analytici pro výzkum trhu shromažďují informace získané v rámci průzkumu trhu a ze svých zjištění vyvozují závěry. Definují potenciální zákazníky produktu, cílovou skupinu a způsob, jakým jich lze dosáhnout. Analytici pro výzkum trhu analyzují postavení produktů na trhu z různých hledisek, jako je charakteristika, cena a konkurence. Analyzují křížové prodeje a vzájemnou závislost mezi různými produkty a jejich umístění. Analytici pro výzkum trhu připravují informace užitečné pro rozvoj marketingových strategií.

Alternativní označení

analytička trhu

analytička pro výzkum trhu

koordinátorka marketingového průzkumu

koordinátor marketingového průzkumu

analytik trhu

analytik pro výzkum trhu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences