Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordinátor outdoorových aktivit/koordinátorka outdoorových aktivit

Description

Code

3423.1.1

Description

Koordinátoři outdoorových aktivit organizují a řídí pracovní programy a zdroje (zejména zaměstnance) za účelem poskytování produktů a služeb své organizace. Dohlížejí na zaměstnance a řídí je. Mohou školit a rozvíjet zaměstnance nebo plánování a řízení tohoto procesu prostřednictvím jiných osob. Jsou si vysoce vědomi svých povinností vůči klientům, technických otázek, otázek životního prostředí a otázek bezpečnosti. Úloha koordinátora outdoorových aktivit se odehrává často „v terénu“, ale může vykazovat i aspekty řízení a správy.

Alternativní označení

koordinátorka outdoorových aktivit

koordinátor outdoorových aktivit

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: