Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

výzkumný pracovník v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu / výzkumná pracovnice v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu

Description

Code

2149.17

Description

Výzkumní pracovníci v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu využívají znalosti v oblasti přírodních věd, chemie, fyziky, procesních technologií, řízení a inženýrství s cílem přispět k budoucím inovacím v oblasti textilu, oděvů, usní a obuvi. Spolupracují v rámci víceoborových projektů s cílem kombinovat zjištění z různých oblastí vědy pro vývoj výrobků.

Alternativní označení

výzkumnice v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu

výzkumná analytička v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu

výzkumník v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu

výzkumný analytik v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: