Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

koordinátor sportovních programů/koordinátorka sportovních programů

Description

Code

2422.17

Description

Koordinátoři sportovních programů koordinují sportovní a rekreační aktivity a implementaci příslušných postupů. Vyvíjejí nové programy a jejich cílem je tyto programy prosazovat a provádět, jakož i zajišťovat údržbu sportovních a rekreačních zařízení.

Alternativní označení

koordinátorka rekreačních aktivit

koordinátor rekreačních aktivit

rekreační referent

rekreační referentka

sportovní koordinátor

sportovní koordinátorka

sportovní referent

sportovní referentka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: