Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

ředitel pohřební služby/ředitelka pohřební služby

Description

Code

5163.4

Description

Ředitelé pohřební služby koordinují logistiku pohřbu. Podporují rodinu zesnulého tím, že zařizují podrobnosti týkající se místa, data a času smutečních služeb. Ředitelé pohřební služby se obrací na zástupce hřbitova za účelem přípravy místa, plánování přepravy zesnulé osoby, poradenství ohledně typu pomníku a právních požadavků nebo administrativy.

Ředitelé pohřební služby organizují každodenní provoz krematoria. Dohlížejí na činnosti zaměstnanců v krematoriu a zajišťují, aby poskytovali služby v souladu s právními požadavky. Sledují rozpočet na služby krematoria a vytvářejí a udržují provozní pravidla v krematoriu.

Alternativní označení

ředitelka pohřební služby

ředitel pohřební služby

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: