Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

školní inspektor/školní inspektorka

Description

Code

2351.3

Description

Školní inspektoři navštěvují školy s cílem zajistit, aby zaměstnanci škol plnili své úkoly v souladu s pravidly a předpisy v oblasti vzdělávání, a zkontrolovat, zda správa, prostory a vybavení školy jsou v souladu s předpisy. Pozorují vyučovací hodiny a prověřují záznamy za účelem vyhodnocení fungování školy a zhotovují zprávy o svých zjištěních. Poskytují zpětnou vazbu a poradenství ohledně zlepšení a podávají zprávy o výsledcích vyšším úředníkům. Někdy také připravují kurzy odborné přípravy a pořádají konference pro učitele určitých předmětů.

Alternativní označení

školní inspektor

školní inspektorka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: