Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

inspektor průmyslového odpadu/inspektorka průmyslového odpadu

Description

Code

3257.4

Description

Inspektoři průmyslového odpadu provádějí kontroly ve společnostech, aby zajistili, že jednají v souladu s předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Ověřují dokumentaci týkající se nakládání s odpady, shromažďují vzorky pro analýzu a sledují průmyslové postupy. Mohou poskytovat poradenství nebo preventivní či nápravná opatření ke zlepšení nakládání s průmyslovým odpadem a jeho likvidace.

Alternativní označení

inspektorka průmyslového odpadu

inspektor průmyslového odpadu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences