Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor průmyslového odpadu/inspektorka průmyslového odpadu

Description

Code

3257.4

Description

Inspektoři průmyslového odpadu provádějí kontroly ve společnostech, aby zajistili, že jednají v souladu s předpisy o odpadech a o ochraně životního prostředí. Ověřují dokumentaci týkající se nakládání s odpady, shromažďují vzorky pro analýzu a sledují průmyslové postupy. Mohou poskytovat poradenství nebo preventivní či nápravná opatření ke zlepšení nakládání s průmyslovým odpadem a jeho likvidace.

Alternativní označení

inspektor průmyslového odpadu

inspektorka průmyslového odpadu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences