Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

produktový manažer pro ICT / produktová manažerka pro ICT

Description

Code

1330.6

Description

Produktoví manažeři pro ICT analyzují a definují současný a cílový stav produktů, služeb nebo řešení v oblasti ICT. Odhadují nákladovou efektivnost, rizika a silné a slabé stránky produktů nebo poskytovaných služeb a související příležitosti. Produktoví manažeři pro ICT vytvářejí strukturované plány, stanovují harmonogramy a milníky a zajišťují optimalizaci činností a zdrojů.

Alternativní označení

produktová manažerka pro ICT

produktová manažerka pro informační a komunikační technologie

produktová manažerka pro informační systémy

produktová manažerka pro IT

produktový manažer pro ICT

produktový manažer pro informační a komunikační technologie

produktový manažer pro informační systémy

produktový manažer pro IT

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences