Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

instruktor první pomoci/instruktorka první pomoci

Description

Code

3253.1.1

Description

Instruktoři první pomoci vyučují studenty okamžitá nouzová opatření pro záchranu života, jako je např. kardiopulmonální resuscitace, poloha pro zotavení a péče o zranění. Poskytují cvičné materiály, jako je specializovaná figurína.

Alternativní označení

instruktorka první pomoci

instruktor první pomoci

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: