Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

administrativní pracovník pro právní případy/administrativní pracovnice pro právní případy

Description

Code

3411.1

Description

Administrativní pracovníci pro právní případy dohlížejí nad pokrokem v trestních a občanskoprávních věcech od okamžiku zahájení řízení až po jeho uzavření. Přezkoumávají spisy věcí a jejich pokrok, aby bylo zajištěno, že řízení probíhá v souladu s právními předpisy. Rovněž zajišťují, aby řízení probíhalo v příslušném časovém rámci a aby před uzavřením věci byly učiněny veškeré závěry.

Alternativní označení

administrativní pracovnice pro právní případy

administrativní pracovník pro právní případy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: