Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

redakční asistent/redakční asistentka

Description

Code

3343.2

Description

Redakční asistenti podporují redakční zaměstnance ve všech fázích procesu vydávání novin, internetových stránek, elektronických zpravodajů, knih a časopisů. Shromažďují, ověřují a zpracovávají informace, získávají povolení a zabývají se autorskými právy. Redakční asistenti fungují jako kontaktní místo pro redakční zaměstnance, sjednávají termíny schůzek a rozhovorů. Provádějí korektury a předávají doporučení ohledně obsahu.

Alternativní označení

pomocná redaktorka

pomocný redaktor

redakční asistent

redakční asistentka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: