Skip to main content

Show filters

Hide filters

struktura informací

Description

Description

Typ infrastruktury, která definuje formát údajů: polostrukturované, nestrukturované a strukturované.

Alternativní označení

formát dat

stavba informací

struktura informace

struktury informací

Vztahy