Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit vládou financované programy

Description

Description

Provádět a sledovat vývoj projektů dotovaných regionálními, vnitrostátními nebo evropskými orgány.