Skip to main content

Show filters

Hide filters

provozovat přenosovou soustavu

Description

Description

Řídit systémy, které zajišťují přenos elektrické energie z výroben elektřiny do elektrických rozvodných zařízení prostřednictvím elektrického vedení a zajišťovat přitom bezpečnost provozu a dodržování harmonogramů a předpisů.