Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit změny v ICT systému

Description

Description

Plánovat, provádět a monitorovat změny a modernizace systému. Udržovat dřívější verze systému. Pokud je to nezbytné, navrátit se k bezpečné starší verzi systému.

Alternativní označení

mít na starost změny v systému informačních technologií

upgradovat ICT systém

řídit změny v IKT systému

řídit změny v systému ICT

řídit změny v systému IKT

řídit úpravy v systému informačních a komunikačních technologií