Skip to main content

Show filters

Hide filters

využívat restaurační techniky

Description

Description

Vybrat a uplatnit vhodné techniky restaurování s cílem dosáhnout požadovaných cílů obnovy. To zahrnuje preventivní opatření, nápravná opatření, restauratérské postupy a procesy řízení.

Vztahy