Skip to main content

Show filters

Hide filters

zkoušet mikroelektromechanické systémy

Description

Description

Zkoušet mikroelektromechanické systémy (MEMS) za použití vhodných zařízení a zkušebních technik, jako jsou zkoušky tepelného šoku, zkoušky tepelného oběhu a burn-in testování. Monitorovat a hodnotit výkonnost systému a v případě potřeby provést příslušné kroky.