Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajistit shodu s právními předpisy o nakládání s odpadem

Description

Description

Zavést a monitorovat podnikové postupy pro sběr, přepravu a odstraňování odpadů v souladu se všemi právními předpisy a právními požadavky.

Vztahy