Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit multidisciplinární tým podílející se na péči o pacienta

Description

Description

Řídit, dohlížet a spolupracovat s multidisciplinární skupinou v oblasti péče o pacienty, kterou tvoří např. zdravotní sestry a stážisté. To zahrnuje zajištění účinné komunikace, organizace práce a poskytování podpory členům týmu.