Skip to main content

Show filters

Hide filters

vybírat sperma pro umělou inseminaci zvířat

Description

Description

Vybírat sperma pro umělou inseminaci zvířat podle šlechtitelského programu. Připravit vzorek a použít vhodné vybavení a bezpečné pracovní postupy.

Vztahy