Skip to main content

Show filters

Hide filters

bezpečnostní standardy ICT

Description

Description

Standardy upravující bezpečnost v oblasti informačních a komunikačních technologií, jako je ISO, a techniky potřebné k zajištění shody organizace s těmito standardy.

Alternativní označení

bezpečnostní normy pro informační a komunikační sítě

bezpečnostní standard ICT

bezpečnostní standardy IKT

bezpečnostní standardy IT sítí

dodržování bezpečnostních opatření pro ICT