Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

provádět bezpečnostní opatření u malého plavidla

Description

Description

Organizovat a monitorovat bezpečnost při uplatňování předpisů pro předcházení rizikům na pracovištích. Organizovat a řídit nouzové operace, jako jsou zatopení lodě, opouštění lodě, přežití na moři, pátrání po ztroskotaných lodích a jejich záchrana, podle plánů pro řešení mimořádných situací lodě, aby byla zajištěna bezpečnost. Organizovat a řídit činnosti v oblasti boje proti požárům a jejich předcházení, a to v souladu s plány pro řešení mimořádných situací, aby byla zajištěna bezpečnost.